Фирма ЕКСПЕРТ ЕМЕС АйВи

Свържи се с фирма ЕКСПЕРТ ЕМЕС АйВи

Уеб дизайн, дигитални консултации, всички ИТ дейности основно, но не само, предоставяне на ИТ услуги, за разработване, проектиране, закупуване, продажба, експлоатация и подготовка на ИТ програми, поддръжка и експлоатация, отстраняване на неизправности, помощ от потребителя на дистанционно управление, доклади и генериране на статистика, управление на проекти и консултации в областта на ИТ услугите, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

гр. София, ул. бул. Витоша 48

Телефон: +33760477381