Фирма ЕКСПЕРТ ШИПИНГ

Свържи се с фирма ЕКСПЕРТ ШИПИНГ

Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, внос и износ, вътрешна и външна търговия, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни сделки, превоз на хора и товари по суша, море и въздух на територията на страната и чужбина, кораборемонт, проектиране и строеж на кораби, яхти и други плавателни съоръжения, валутни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона. Дейностите, за които са необходими специални разрешения ще бъдат извършвани след получаването им.