Фирма Ел Ен Строй 2021

Свържи се с фирма Ел Ен Строй 2021

Строителство и строително монтажни дейности, покупко-продажба, отдаване под наем и управление на недвижими имоти, обзавеждане на недвижими имоти, търговия със стоки и услуги, консултантска дейност, търговско представителство, посредничество, търговска дейност на едро и дребно в страната и чужбина, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, вътрешна и външна търговия със стоки и услуги, агентство и представителство на местни и чуждестранни лица, сделки с недвижими имоти, производство, внос, износ, както и всякаква друга стопанска дейност, незабранена от закона, а за тези с разрешителен режим – след снабдяването с лиценз.

гр. София, ул. ул. Цар Асен 85