Фирма ЕЛ-СО

Свържи се с фирма ЕЛ-СО

Автоматизация и управление на проекти, доставяне и внедряване на електронни системи, ел. монтажи, ел. услуги, производство на ел. табла, изграждане и управление на енергийни обекти за производство на електрическа енергия от фотоволтаични модули, продажба на произведената електрическа енергия чрез изграждане или присъединяване към съществуващи електропроводи и всяка друга дейност, която по предмет и обем изисква да бъде извършвана по търговски начин и не е забранена за осъществяване от българското законодателство, дори и да не е изброена по-горе.

с. Малък Поровец, ул. ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 38