Фирма ЕЛ-В и С 11

Свържи се с фирма ЕЛ-В и С 11

Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт, Търговия на едро и дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети, Транспортни услуги, Ремонт на метални изделия, машини и оборудване, Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид , производство на стоки с цел продажба, лизингова дейност, Търговско представителство и посредничество, Хотелиерство и Ресторантьорство, Сделки с недвижими имоти, както и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон. Предметът на дейност на дружеството може да бъде разширяван, изменян и допълван по решение на общото събрание на съдружниците.

гр. Нови пазар, ул. Цар Освободител 20