Фирма ЕЛЕГАНТ БИЛД СОФИЯ

Свържи се с фирма ЕЛЕГАНТ БИЛД СОФИЯ

строителство, инженеринг, проектиране, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и всички видове строителна и монтажна дейност, отдаване под наем, ноу-хау, сделки с недвижими имоти, външно и вътрешно търговска дейност, производство, търговия на едро и дребно, маркетинг; сделки във всички разрешени със закона форми, иновационна, консултантска дейност, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина;
хотелиерство, ресторантьорство, както и всякаква друга дейност незабранена от закона.