Фирма ЕЛЕГАНТ РЕЗИДЪНС

Свържи се с фирма ЕЛЕГАНТ РЕЗИДЪНС

строителство,
инженеринг, проектиране, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба и всички видове строителна и монтажна дейност, отдаване под наем,
ноу-хау, сделки с недвижими имоти, външно и вътрешно търговска дейност,
производство, търговия на едро и дребно, маркетинг; сделки във всички разрешени
със закона форми, иновационна, консултантска дейност, посредничество и агентство
на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина;
хотелиерство, ресторантьорство, както и всякаква друга дейност незабранена от
закона.