Фирма ЕЛЕКТРИК СЪРВИСИС

Свържи се с фирма ЕЛЕКТРИК СЪРВИСИС

ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГОТВЯНЕ ИМОНТАЖ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ; РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ И ВСЯКАКЪВ ВИД УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ХОТЕЛИЕРСТВО, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.