Фирма Еленка Атанасова 1953

Свържи се с фирма Еленка Атанасова 1953

Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, превозни сделки, вътрешен и международен транспорт на товари, спедиторска дейност, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица /без трансфер на валута!/, преработка и реализация на стоки за бита и промишлеността, складови сделки, търговия с всички видове вторични суровини, хотелиерство /извън случаите посочени в чл.2, ал.3 от ТЗ/, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, търговия с хранителни и промишлени стоки, откриване и експлоатация на обекти от типа на обществено хранене и магазинна мрежа, ресторантьорство, организация и експлоатация на забавни, електронни и компютърни игри /без хазарт/, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, както и всички други търговски сделки и дейности, незабранени със закон