Фирма ЕЛЕОН-2017

Свържи се с фирма ЕЛЕОН-2017

Осъществяване на таксиметрова и транспортна дейност в страната и чужбина; Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; Производство и продажба на стоки собствено производство; Изграждане и експлоатация на спортни съоръжения; Ловен и риболовен туризъм; Туристически услуги и развитие на селски и интегриран туризъм в селски райони; Хотелиерство, включващо и експлоатация на къщи за гости; Рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; Изграждане и експлоатация на кафе-аперитив; Изграждане и експлоатация на фризьорски салони, модни и дизайнерски ателиета; Търговия с билкови продукти; Туроператорска дейност; Туристическа агентска дейност; Производство и търговия със строителни материали и елементи; Производство, изкупуване, преработка и продажба на селскостопанска и горска продукция и субпродукти; Международен и вътрешен транспорт с всякакви превозни средства; Дърводобив, първична и вторична преработка на дървени материали; Производство и продажба на мебели; Внос и износ на дървен материал и изделия от него; Внос на моторни превозни средства, части и агрегати за тях и сервизна дейност по обслужването им; Внос на моторни превозни средства, части и агрегати за тях и сервизна дейност по обслужването им; Покупка, проектиране, строителство, обзавеждане и ремонт на недвижими имоти, включително и продажбата им или отдаването им под наем; Търговия с всякакви гориво-смазочни материали; Изграждане на централи и производството на енергия от възобновяеми източници; Рестьорантьорска дейност; Комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки; Туристически и хотелиерски услуги; Счетоводни услуги; Износ специалисти и техническа помощ; Внос, износ на разрешени стоки, спедиционна дейност и услуги; Търговско представителство, управление, консултантска и посредническа дейност, както и всички други дейности разрешени от закона, като дейностите за които се иска предварително разрешение или лиценз, ще се извършват след получаване на съответното разрешение или лиценз от компетентния орган.

гр. Велинград, ул. Лиляна Димитрова 3