Фирма ЕЛИ ЗАГОРСКА – ПЛЕВЕН

Свържи се с фирма ЕЛИ ЗАГОРСКА – ПЛЕВЕН

Търговия с билки, търговия на едро и дребно с всички разрешени стоки-промишлени и хранителни, търговия с дрехи и хранителни добавки, онлайн търговия, производство, изкупуване, преработка и търговия със стоки и вещи в първоначален, преработен или обработен вид, производство на промишлени, хранителни, селскостопански, битови и други видове стоки, продажба на продукция от животински и растителен произход в прясно и преработено състояние, и всяка разрешена от закона търговска дейност.

гр. Плевен, ул. МАЙСКА 28