Фирма ЕЛИЕН КРЕЙТ

Свържи се с фирма ЕЛИЕН КРЕЙТ

Услуги в областта на пост- продукция, обработка на филми, видео и звукозаписи, телевизионни предавания и други аудиовизуални произведения, рекламна дейност и рекламно представителство, търговска и консултантска дейност в страната и чужбина, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, като дейностите, за които се изисква регистрация и/или разрешителни, лицензи се извършва след получаването им, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

гр. Добрич, ул. БУЛ. 25-ТИ СЕПТЕМВРИ 64