Фирма ЕЛИЕСТЕТИКС

Свържи се с фирма ЕЛИЕСТЕТИКС

КОЗМЕТИЧНИ УСЛУГИ; ПРОЕКТИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ ПРОСТРАНСТВА; ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, НАЕМ НА ДВИЖИМИ И НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ; СТРОИТЕЛСТВО; СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ; РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ; ОРГАНИЗИРАНЕ И ДЕКОРИРАНЕ НА РАЗЛИЧНИ СЪБИТИЯ; ВНОС, ИЗНОС, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ПРОИЗВОДСТВО НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ; БАРТЕРНИ СДЕЛКИ; ВСЯКАКВА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.

гр. Дулово, ул. ХРИСТО БОТЕВ 39