Фирма ЕЛИС 21

Свържи се с фирма ЕЛИС 21

ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ С ХРАНИТЕЛНИ И БИТОВИ СТОКИ, И УСЛУГИ, В Т.Ч. АЛКОХОЛНИ, БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ, ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ И ДРУГИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ВСЯКА ДРУГА НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ.

гр. Русе, ул. ул. Д-р Петър Берон 38