Фирма Елит М – 121

Свържи се с фирма Елит М – 121

Дейности на ресторанти и заведения за бързо обслужване, отдаване на МПС-та под наем, проектиране, строеж, обзавеждане, реконструкция, модернизация, отдаване под наем и продажба на недвижими имоти, покупка на недвижими имоти с цел продажба, посредническа дейност по сделки с недвижими имоти, консултантски услуги, инженеринг, предприемачество, производство на строителни изделия и детайли, съвместна дейност с чуждестранни фирми и международни организации, търговия със зърно, метали, твърди и течни горива, както и извършване на други дейности, които не са забранени от действащото законодателство на Република България, след снабдяване с лиценз за извършване на дейностите, за които законодателството предвижда разрешителен, лицензионен или концесионен режим.