Фирма ЕЛНАКАЛОР

Свържи се с фирма ЕЛНАКАЛОР

спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина с лек и товарен превоз; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в страната или чужбина в техния първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, складови сделки; извършване на шивашки услуги; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги; посредническа дейност по наемане на български граждани на работа в страната и в чужбина; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг; фризьорски и козметични услуги;покупко-продажба на автомобили и други незабранени със закон или указ дейности.