Фирма ЕМ АУТО ТРЕЙД

Свържи се с фирма ЕМ АУТО ТРЕЙД

ТЪРГОВИЯ С АВТОМОБИЛИ, КАМИОНИ, АВТОБУСИ, ВЛЕКАЧИ, КАКТО И ЧАСТИ ЗА ТЯХ, ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ; РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ; КОНСУЛТАНТСКИ И МАРКЕТИНГОВИ УСЛУГИ; ВЪНШНО-ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ ВЪВ ВСИЧКИ ВИДОВЕ И ФОРМИ В РАМКИТЕ НА ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, КАКТО И ВСЯКАКЪВ ВИД НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ

гр. София, ул. ул. Пиротска 5