Фирма ЕМ ДЖЕЙ-КРАФТ

Свържи се с фирма ЕМ ДЖЕЙ-КРАФТ

Посредническа, консултантска /без юридическа/ и рекламна /свързана и с интернет/ дейности; предоставяне на социални услуги, търговия с всякакви услуги на граждани и фирми; набиране и управление на човешки ресурси; разработване и управление на проекти по международни и европейски програми; комисионна търговия; продажба и стопанисване на имоти; строително-ремонтна дейност; търговия с всички видове стоки, покупко-продажба на стоки или други вещи в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина, бартерни сделки, продажба, внос и износ на стоки, консултантски услуги, маркетинг, рекламна дейност, търговско представителство /без процесуално/, извършване на всякаква друга основна, помощна и странична /съответно лицензирана/, незабранена от закона търговска дейност по смисъла на чл. 1 от ТЗ.

гр. Плевен, ул. ул. Екзарх Йосиф 11

Телефон: +359877695976