Фирма ЕМБОНИ 1

Свържи се с фирма ЕМБОНИ 1

Производство, преработка и търговия с всякакви стоки, изделия и детайли за производство и потребление, селскостопанска продукция, хранителни и нехранителни стоки. Търговска дейност в пълен обем. Всички видове услуги. Вътрешен и международен транспорт и туризъм. Посредническа дейност. Предприемачество. Търговско представителство. Външноикономическа дейност, включително външнотърговска дейност в пълен обем. Импорт – експорт.Всякаква друга дейност, незабранена от закона.

Телефон: 0895678476