Фирма ЕМДЖИАЙ ВАРНА СЪРВИСИС

Свържи се с фирма ЕМДЖИАЙ ВАРНА СЪРВИСИС

Сервиз, монтаж, профилактика и ремонт на климатична, отоплителна и вентилационна техника; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; строително-монтажна дейност, проектантска дейност, вътрешнотьрговска и външнотърговска дейност, комисионни услуги, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.