Фирма ЕМЕЛИК

Свържи се с фирма ЕМЕЛИК

Ресторантьорство, заведения за обществено хранене, кафетарии; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни, складови, лизингови и лицензионни дейности; извършване на транспортни услуги – превоз на хора и товари, с нает и собствен превоз, в страната и чужбина; както и всякакви други търговски дейности и услуги незабранени от закона.

гр. Ловеч, ул. Никола Петков 26