Фирма ЕМИ БОР М

Свържи се с фирма ЕМИ БОР М

ТУРИЗЪМ, ТУРИСТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, ИНТЕГРИРАН СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ, ЕКСПОРТ И ИМПОРТ НА СТОКИ И УСЛУГИ, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТУРИСТИЧЕСКА АТРАКЦИОННА ДЕЙНОСТ, ПРЕВОЗ НА ХОРА С АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ, СПЕДИТОРСКА И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРИЯ И ЧУЖБИНА, СТРОИТЕЛСТВО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.

гр. Доспат, ул. Драма 13