Фирма ЕМИ БЮТИ СТИЛ

Свържи се с фирма ЕМИ БЮТИ СТИЛ

ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ, СКЛАДОВИ И ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ И СТОКОВ КОНТРОЛ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, КОЗМЕТИЧНИ И ФРИЗЬОРСКИ УСЛУГИ, МАНИКЮР, ПЕДИКЮР, ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ, СТРОИТЕЛНИ, РЕМОНТНИ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ И ВСЯКАКЪВ ВИД ДРУГИ УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА; ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; СТРОИТЕЛНА И МОНТАЖНА ДЕЙНОСТ; ПОКУПКА НА СТОКИ И ДР. ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАВАНЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ ВЪВ ВСИЧКИТЕ И ВИДОВЕ И ФОРМИ; ВСЯКАКВА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА; СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО РАЗРЕШЕНИЕ ОТ КОМПЕТЕНТНИЯ ЗА ТОВА ОРГАН, ЗА ВСЯКА ОТ ИЗБРОЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ, КОГАТО ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕДВИЖДА ТОВА.

гр. Трън, ул. УЛ. МЛАДОСТ 1

Телефон: 0888102554