Фирма ЕМИЛИОС ТРАНС ГРУП

Свържи се с фирма ЕМИЛИОС ТРАНС ГРУП

– Изкупуване и преработка на селскостопанска продукция, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, изграждане и функциониране в страната и чужбина на търговски обекти-магазини, ресторанти и др., хотелиерство;
– комисионни, спедиционни и превозни услуги и сделки със собствен или нает транспорт;
– Проектиране и строителство на всякакви сгради в страната и чужбина, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, строително-ремонтни дейности, покупка и продажба на строителни материали, дистрибуция;
– Счетоводни и консултантски услуги,
– рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги;
– иновативни и маркетинг решения, консултантска дейност,
– дизайн, реклама, предпечат и печат, мултимедия, аудио, видео и кино продукция, отдаване под наем на аудио, видео и снимачна техника; извършване на транспортни услуги във връзка с горните дейности;
– сделки с интелектуална собственост,
– търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и/или юридически лица в страната и чужбина;
– изкупуване и преработка на селскостопанска продукция, изграждане и функциониране в страната и чужбина на търговски обекти-магазини, ресторанти и др., хотелиерство;
– външноикономическа дейност, внос, износ, реекспорт, както и всяка друга търговска и стопанска дейност, не забранена със закон, дори да не е изброена по-горе.

Дейностите, за чието упражняване се изискват разрешителни, съгласуване или лиценз, ще бъдат упражнявани след получаването им.

Телефон: +359 899133931