Фирма ЕМВАЛ

Свържи се с фирма ЕМВАЛ

Търговия на едро и дребно с хранителни и промишлени стоки, внос; износ; комисионни, спедиционни и превозни сделки; хотелиерство и ресторантьорство; спортно-развлекателна и анимационна дейност; покупка с цел продажба; рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги; консултантски услуги; сделки с интелектуална собственост; търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, както и всички други дейности незабранени със закон.

гр. Асеновград, ул. ул. Хаджи Димитър 12