Фирма ЕмЗетЕм

Свържи се с фирма ЕмЗетЕм

Консултантска, издателска и рекламна дейност, дейности в областта на информационните технологии, сделки с интелектуална собственост, покупка на стоки и други вещи с цел да ги продаде в първоначален или обработен вид, както и други дейности, незабранени със закон.

гр. Смолян, ул. ул. Наталия 9

Телефон: 0878777099