Фирма Ен Ей Ем Пластикс

Свържи се с фирма Ен Ей Ем Пластикс

Вътрешна и външна търговия с полимери, внос и износ на полимери, консултантска дейност в областта на полимерната индустрия, комисионни сделки, както и други сделки и дейности, които не са забранени със закон, а за дейностите, които са под лицензионен или разрешителен режим – след получаване на съответните лицензии и разрешителни.

гр. София, ул. Охрид 73

Телефон: 028310574