Фирма ЕНДЕР-2008

Свържи се с фирма ЕНДЕР-2008

Външна и вътрешна търговия, внос и износ, реекспорт, бартерни сделки, представителна и посредническа дейност, представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, както и всякакви други дейности и услуги, които не са забранени със закон

гр. Асеновград, ул. “Росица” 25

Телефон: 0899218867