Фирма ЕНЕРГИЙНА ИНИЦИАТИВА

Свържи се с фирма ЕНЕРГИЙНА ИНИЦИАТИВА

Вътрешна и външна търговия, внос и износ, доставки в страната, в европейската общност и извън общността на енергийни продукти, течни горива, втечнен газ, електрическа енергия, химикали, добити от петрол, сделки с природен газ, горива и енергийни продукти, съхранение и пренос на природен газ, инженерингова, инвестиционна, производствена и сервизна дейност, консултантски услуги, комисионна дейност, спедиционна дейност, рекламно-информационна, маркетингова дейност, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни лица в страната и чужбина, както и извършване на всякаква търговска дейност, незабранена от закона.

гр. София, ул. Секвоя 1А