Фирма Ени Априкот

Свържи се с фирма Ени Априкот

ТЪРГОВИЯ И ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ , хранителни, промишлени и селскостопански стоки,всички видове дейности в селското стопанство, ресторантьорство, пчелни продукти, билки – като собствен внос и износ с тях, посредническа дейност между наши и чужди фирми, както и всяка друга търговска дейност и услуги, незабранени със закон, включително и тези, попадащи под специален законоустановен режим, изискващ предварително разрешение (след получаването му)

гр. Русе, ул. НИКОЛАЕВСКА 109