Фирма ЕНС ФЕШЪН

Свържи се с фирма ЕНС ФЕШЪН

Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина; Разносна търговия; Продажба на стоки от собствено производство; Производство, изкупуване, преработка и търговия на преработена и непреработена растителна и животинска продукция от всякакъв произход, на мляко и млечни продукти както и продукция от риба и аквакултури – внос и износ; Търговско представителство и посредничество; Комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови, лицензионни и лизингови сделки и сделки с интелектуална собственост; Туристически услуги, турагентска и туроператорска дейност в страната и чужбина; Хотелиерски услуги / извън случаите на чл.2 т.3 от ТЗ/; Рекламни, информационни, програмни, импресарски, издателски, печатарски услуги /под формата на предприятие /; Таксиметрова дейност; Покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; Проектиране и строителство на жилищни и промишлени сгради и съоръжения; Откриване и експлоатация на магазини, ресторанти, барове, кафе-аперитиви; Козметични и фризьорски услуги; Външно-търговски сделки, изразяващи се в импорт, експорт, реекспорт и бартерни сделки разрешени от закона; Вътрешен и международен транспорт /след надлежно разрешение/; Онлайн търговия; Маркетингова дейност както и всяка друга дейност незабранена от законодателството.

гр. Хасково, ул. бул. “България” 59