Фирма ЕР66

Свържи се с фирма ЕР66

Пазарни проучвания в областта на недвижимите имоти, провеждане на пазарни проучвания, развитие на проекти в областта на недвижимите имоти, услуги по отношение на отдаване под наем на недвижими имоти, инвестиране в недвижими имоти, участие в проекти за изграждане, реконструкция и модернизация на недвижими имоти, придобиване и отчуждаване/ прехвърляне на парцели/ терeни и сгради, участие в други предприятия или дружества, поемане на управлението на други предприятия или дружества, в частност като управляващ съдружник, както и други дейности, незабранени от закона.

гр. София, ул. “Цариградско шосе 7-ми километър” 141