Фирма ЕРДЖАН АГРО – 2000

Свържи се с фирма ЕРДЖАН АГРО – 2000

производство, изкупуване, преработка, реализация и търговско посредничество на селскостопанска и животинска продукция; външнотърговска дейност; производство, изкупуване и пласмент на изделия от хранително- вкусовата и леката промишленост; представителство на чуждестранни фирми; предприемачество и търговия; спедиторска дейност и транспортни услуги; строително монтажни дейности; изработване на бутикови изделия; ресторантьорство и хотелиерство; маркетинг, реклама и аранжировка; фотографски, копирни, видео и аудио услуги; консултантски услуги; лизингова дейност; счетоводна дейност и услуги и всички дейности незабранени от закона, а за дейностите, които се нуждаят от лиценз или разрешително, след получаването им.

с. Вълкан, ул. Първа 41