Фирма ЕРДЖИЕС ЯПИ ЧЕЛИК

Свържи се с фирма ЕРДЖИЕС ЯПИ ЧЕЛИК

Строителство и строително-ремонтни работи,покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; Производство на стоки с цел продажба; Комисионни, спедиционни, складови , бартерни и превозни сделки, Туристически, рекламни и хотелиерски услуги , като последните са извън тези по чл.2, т.3, от Търговския закон; Вътрешна и външна търговска дейност; Внос, износ; Експорт и реекспорт; Покупка , строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; Извършване на шивашки, козметични, фризьорски и строителни услуги под формата на предприятие; Търговско представителство и посредничество на физически и юридически лица в страната и в чужбина.

гр. Свиленград, ул. “ Георги Скрижовски ” 1