Фирма ЕС ДЖЕЙ ДИ 72

Свържи се с фирма ЕС ДЖЕЙ ДИ 72

Производство, изкупуване, преработка, съхранение, реализация и продажба на хранителни и промишлени стоки и предмети за бита, кетъринг, ресторантьорство, транспорт на дейност в страната и чужбина – превоз на пътници и товари, вътрешно и външнотърговска дейност – внос или износ на стоки, транспорт на дейност в страната и чужбина – превоз на пътници и товари, строителство, строително–ремонтни дейности и други дейности и услуги, незабранени от Закона или след лицензиране, там където е необходимо по нормативен акт.

с. Блъсково, ул. ул.“Първа“ 50А