Фирма ЕС ДЖИ АГРО – 1

Свържи се с фирма ЕС ДЖИ АГРО – 1

Земеделие и производство, преработка, съхранение и търговия в страната и чужбина със селскостопанска растителна и животинска продукция, търговско представителство и посредничество, консултантска дейност при сделки със селскостопански продукти, машини и технологии, както и всякаква друга търговска дейност незабранена от закона

гр. Добрич, ул. УЛ. ВАРДАР 32