Фирма ЕС ВИ КАРС

Свържи се с фирма ЕС ВИ КАРС

покупка на хранителни и промишлени стоки, стоки за народно потребление, стоки с художествена стойност или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален или преработен вид; производство и търговия с животинска и селскостопанска продукция; търговия с употребявани и нови автомобили и с резервни части, автосервизна дейност; производство и търговия с програмни продукти; търговия със строителни материали; посредничество и покупко-продажба на земеделски земи, недвижими и движими имоти; технически услуги; транспортна дейност; хотелиерство и ресторантьорство, туристически услуги; откриване на заведения за обществено хранене; шивашки услуги; търговско представителство; посредничество, агентство, комисионерство; маркетинг; лизинг; ноу-хау; рекламни, спедиторски и консултантски услуги; атракционни и увеселителни дейности, всички разрешени от закона дейности, като за тези, за които се изисква лиценз или разрешително – след получаването му;

гр. Шумен, ул. ПЕТЪР ПАРЧЕВИЧ 31

Телефон: 0896706536