Фирма ЕСЕЙ

Свържи се с фирма ЕСЕЙ

СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ НА ЖИЛИЩНИ И ПРОМИШЛЕНИ СГРАДИ, ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ С ГРАЖДАНСКО И ПРОМИШЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ДОВЪРШИТЕЛНИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ, СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ И РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ.ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД. ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО. ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ВЪНШНОТЪГОВСКА ДЕЙНОСТ. КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, ВСИЧКИ ВИДОВЕ ВЪТРЕШНА И МЕЖДУНАРОДНА ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ. УСЛУГИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ДОМОВЕ И ОФИСИ, ИНДУСТРИАЛНИ ТЕРЕНИ И СГРАДИ. СКЛАДОВИ И ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ. СТОКОВ КОНТРОЛ. СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ. ХОТЕЛИЕРСКИ, РЕСТОРАНТЬОРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ /БЕЗ КНИГОПЕЧАТ/, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ. ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ. ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА ИЛИ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ. РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ, ВСЯКАКЪВ ВИД СТРОИТЕЛСТВО, КАМЕННА ЗИДАРИЯ , ИЗРАБОТКА НА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, РЕМОНТ И МОНТАЖ НА МАШИНИ, ЗАВАРЪЧНИ УСЛУГИ, ПОДДРЪЖКА – РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСТНОСТ, КАКТО И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН ИЛИ ДРУГ НОРМАТИВЕН АКТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ И ЛИЦЕНЗИ АКО ТАКИВА СА НЕОБХОДИМИ.

гр. Севлиево, ул. ул.”Равна гора” 2