Фирма ЕСКАР-СЕЛЧИН ИСМАИЛОВ

Свържи се с фирма ЕСКАР-СЕЛЧИН ИСМАИЛОВ

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО. ПРЕВОЗНА ДЕЙНОСТ ВКЛЮЧИТЕЛНО МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ;СКЛАДОВА; ЛИЗИНГОВА; ХОТЕЛИЕРСКА,ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ; ПОКУПКА СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; КОМПЮТЪРНИ И ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ; РЕМОНТ НА ОФИС ТЕХНИКА;АВТОСЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ; ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ; АРЕНДУВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ЗЕМЯ; ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ; ТЪРГОВИЯ С ТОРОВЕ И ПРЕПАРАТИ И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА.

с. Камбурово, ул. КОЮ ИВАНОВ 1

Телефон: 0896925736