Фирма ЕСТЕТИК ТРЕЙД

Свържи се с фирма ЕСТЕТИК ТРЕЙД

ИЗВЪРШВАНЕ ВСЯКАКЪВ ВИД КОЗМЕТИЧНИ УСЛУГИ, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО, ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ ЗА БИТА, ДЕЙНОСТ МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА, ТУРИЗЪМ, ВНОС И ИЗНОС НА СТОКИ, ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБАТА ИМ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН И ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, КОЗМЕТИЧНИ И РЕКЛАМНИ СДЕЛКИ; ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ И ТУРОПЕРАТОРСКИ УСЛУГИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ, ПРЕВОЗНИ И ТРАНСПОРТНИ СДЕЛКИ; КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; ПОКУПКА И СТРОЕЖ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБАТА ИМ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.