Фирма ЕТ АТАНАС ГЕОРГИЕВ – ЕЛЕНА – ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА

Свържи се с фирма ЕТ АТАНАС ГЕОРГИЕВ – ЕЛЕНА – ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА

Производство и търговия с промишлени и непромишлени и хранителни стоки;търговия с алкохолни и безалкохолни напитки, търговия с тютюневи изделия;производство и реализация на селскостопанска продукция от растителен и животински произход, транспортни услуги в страната и чужбина; туристически услуги; кафетерия, ресторантьорство, хотелиерство, фризьорство и козметика, шивашки и плетачески услуги, производство и реализация на изделия от дърво, рекламна дейност; бартерни, лизингови и консигнационни сделки, вторична преработка на естествени и изкуствени суровини.

гр. Белица, ул. Фараонска 26