Фирма ЕТ Кирил Динев-Добринка Динева

Свържи се с фирма ЕТ Кирил Динев-Добринка Динева

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА БЪДАТ ПРОДАДЕНИ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; СТОКОВ КОНТРОЛ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ; ХАЗАРТНА ДЕЙНОСТ И ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ, ПРИ НАЛИЧИЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА ЛИЗИНГ

гр. Дупница, ул. Булаир 3