Фирма Еуфория Брю

Свържи се с фирма Еуфория Брю

Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, обработен или преработен вид; Продажба на стоки от собствено производство; Търговия в страната и в чужбина с всички видове промишлени и хранителни стоки, безалкохолни и алкохолни напитки, захарни, тестени и хлебни изделия, безалкохолни напитки, млечни изделия, плодове, зеленчуци; превозна дейност, товарен и пътнически транспорт; ресторантьорство и хотелиерство, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност; търговско представителство, посредническа, комисионна и лизингова дейност; уреждане на екскурзии в страната и в чужбина; туристическа дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти, с цел продажба; лизинг, складови сделки, както и всички останали дейности и услуги, които не са забранени със закон, като за онези, за които се изисква разрешение или лиценз – след получаването им; както и всяка друга дейност, незабранена със закон.