Фирма ЕУРЕКА АДВЪРТАЙЗИНГ-Ю

Свържи се с фирма ЕУРЕКА АДВЪРТАЙЗИНГ-Ю

Рекламна агенция за пълно рекламно обслужване в страната и в чужбина, сделки с интелектуална собственост, уеб дизайн, лизинг, информационни, импресарски или други услуги, производство и търговия с промишлени и потребителски стоки, суровини и материали, внос, износ, транспорт и спедиция, търговско представителство, както и всякакви други дейности, незабранени от закона, за които не се изисква решение от надлежен държавен орган преди съдебната регистрация на дружеството.

гр. София, ул. ул. Екзарх Йосиф 32

Телефон: **********