Фирма ЕВА – 40

Свържи се с фирма ЕВА – 40

ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, КАФЕ, ЦИГАРИ, АЛКОХОЛНИ И БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ ТЪРГОВИЯ С ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ – ДРЕХИ, ОБУВКИ, БЕЛЬО, РАЗНОСНА ТЪРГОВИЯ, ДИСТРИБУЦИЯ НА СТОКИ, ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ, ТАКСИМЕТРОВА ДЕЙНОСТ, СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОН, А КОГАТО ИМА РЕГИСТРАЦИОНЕН ИЛИ РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ – СЛЕД ИЗВЪРШВАНЕТО НА РЕГИСТРАЦИЯТА, СЪОТВЕТНО – СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ ЛИЦЕНЗ.

с. Бързия, ул. ул. КИРИЛ И МЕТОДИЙ 2