Фирма ЕВОЛТ.БГ

Свържи се с фирма ЕВОЛТ.БГ

ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО; ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО; РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ И ПРОУЧВАНЕ НА ПАЗАРИ; КОНСУЛТАНТСКИ
ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА УПРАВЛЕНИЕТО; ДРУГИ ПЕРСОНАЛНИ УСЛУГИ; ДРУГИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ;
КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА. АКО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНА ДЕЙНОСТ СЕ
ИЗИСКВА ЛИЦЕНЗ (РАЗРЕШЕНИЕ), ДЕЙНОСТТА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА КОНКРЕТНИЯ ЛИЦЕНЗ
(РАЗРЕШЕНИЕ).

гр. София, ул. “Джеймс Баучер” 76А

Телефон: 0897645559