Фирма ЕВРО РЕНТА КАР БЪЛГАРИЯ

Свържи се с фирма ЕВРО РЕНТА КАР БЪЛГАРИЯ

Търговия на едро и дребно, внос, износ, търговско представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, строително ремонтни дейности и строителство на жилищни и нежилищни сгради, реклама и рекламодателна дейност, предоставяне на консултантски услуги, вътрешно и външно търговска дейност, представителство, посредничество, както и всякакъв друг вид дейност, незабранена със закон.

гр. Благоевград, ул. Иван Михайлов 1