Фирма Евтин Дом Маркет

Свържи се с фирма Евтин Дом Маркет

производство и търговия със строителни материали, сделки с недвижими имоти и посредничество при такива сделки, покупка и обзавеждане на недвижими имоти с цел препродажба, доверително управление на недвижими имоти и сгради в режим на етажна собственост, внос, износ, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, изграждане и поддръжка на паркове и градинки, строителство, ремонт на частни и обществени обекти и складова дейност, вътрешна и международна търговия с разнообразни стоки, софтуер и хардуер, развойна дейност / ноу-хау /, спедиторска и складова дейност, туристически услуги хотелиерство и ресторантьорство, както и всички останали дейности, за които няма законова забрана. В случай, че закон изисква специално разрешение или регистрация по отношение на гореизброените дейности, същите ще бъдат упражнявани след набавянето на такова.

гр. София, ул. Ботевградско шосе 268