Фирма ЕЮПИ ИНЖЕНЕРИНГ

Свържи се с фирма ЕЮПИ ИНЖЕНЕРИНГ

Управление на проекти и строителен надзор, изготвяне и развитие на строителни проекти, строителен мениджмънт, извършване на строителни дейности, както и всяка друга търговска дейност, незабранена от закона.

гр. Банкя, ул. „Пирот” 21