Фирма ЕЗ-ТУР 2021

Свържи се с фирма ЕЗ-ТУР 2021

Строително предприемачество; производство и търговия на строителни и промишлени изделия; строително-монтажни дейности, в това число проектиране и техническо обслужване, вентилация, климатизация, покупко-продажба на недвижими имоти, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; ремонтни и строителни дейности; отдаване под наем на собствени или наети недвижими имоти; поддръжка и ремонт на недвижими имоти; отдаване на апартаменти за нощувки и др.; комисионна, спедиционна, лизингова и складова дейност; търговско представителство и посредничество; превозна, хотелиерска и туристическа дейност /след лиценз/, услуги на населението; търговия с недвижими имоти; отопление и всички разрешени от закона дейности и услуги.

гр. Варна, ул. “Паско Желев” 12